Nytt resultat i LO-överenskommelse – GS medlemmar garanteras omställningsstöd

LO har nu presenterat ett nytt förhandlingsresultat i förhandlingarna om trygghet och omställning. I det tidigare förslaget som LO styrelsen enhälligt sa nej till riskerade de LO förbund som inte anslöt sig till det nya huvudavtalet att bli helt utan omställningsstöd. Det nya avtalet gör det nu möjligt för förbund som väljer att inte ansluta sig till huvudavtalet att få omställningsstöd. GS stödjer att LO ansluter sig till huvudavtalet, men GS som förbund kommer i dagsläget inte ansluta till huvudavtalet.

I oktober förra året sa Los styrelse nej till förhandlingsförslaget om nytt huvudavtal som förhandlades fram av LO, PTK och Svenskt Näringsliv. Kort därefter ansluter sig IF Metall och Kommunal till förhandlingarna och ansluter till det nya huvudavtalet. I samband med det uppstod en risk att de LO förbund som inte ansluter sig till huvudavtalet skulle riskera stå utan omställningsstöd, då omställningsstödet skulle regleras i det nya huvudavtalet och således bara omfatta de förbund som anslutit sig.

Detta gjorde att GS och många andra förbund satte press på LO att komma överens med Svenskt Näringsliv om en lösning för att säkerställa att alla har rätt till ett bra omställningsstöd. För GS var det avgörande att säkerställa att våra medlemmar inte skulle stå utan ett omställningsstöd om GS valde att inte ansluta till det nya huvudavtalet.

LO och Svenskt Näringsliv är nu överens om en lösning som innebär att om LO ansluter sig till huvudavtalet så garanteras även de enskilda förbund som inte ansluter till överenskommelsen ett omställningsstöd. Väldigt förenklat kan skillnaden för de förbund som ansluter till huvudavtalet sägas vara att de omfattas av ett ännu generösare omställningsstödspaket mot att fler undantag kan göras i turordningslistorna, jämfört med de förbund som står utanför.

GS är ett av de förbund som står bakom att LO ansluter sig till huvudavtalet, men GS som enskilt förbund kommer alltså inte ansluta till huvudavtalet i dagsläget. Nu påbörjas en process där GS kommer analysera effekterna av den nya lagstiftningen och huvudavtalet. Frågan om GS ansluter sig till huvudavtalet eller inte blir en fråga för GS demokratiska organisation att besluta om.

Att LO ansluter till huvudavtalet innebär således inga försämringar i anställningstryggheten för våra medlemmar via avtalsvägen. De förändringar som sker lagstiftningsvägen i Lagen om anställningsskydd kommer beröra alla förbund alldeles oavsett om LO ansluter till huvudavtalet eller inte.

GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö kommenterar:

- Först och främst är jag lättad över att GS-fackets medlemmar framöver kommer fortsätta ha ett bra omställningsstöd, oavsett om GS skriver på huvudavtalet eller inte. Sen är det också viktigt att komma ihåg att LAS är en lagstiftning som beslutas av riksdagen och att detta är en politiskt driven förändring. I riksdagen är 60% av partierna högerpartier som vill göra försämringar i LAS. Så länge svenska löntagare fortsätter att rösta höger kommer vi ha en situation på svensk arbetsmarknad där hotet om försämringar i trygghet är ständigt överhängande.

Publicerad: