TRÄVARUHANDELNS AVTAL KLART!

GS-facket är överens med Svensk Handel om nytt avtal för Trävaruhandeln. Avtalet följer märket och löper över en 24 månaders period med ett totalt avtalsvärde på 7,4 %.

Den 17 maj 2023 träffades uppgörelse med Svensk Handel gällande Trävaruhandelsavtalet.

Uppgörelsen löper på 24 månader och ger en total löneökning 7,4 %  fördelat enligt följande:

1 maj 2023 - 30 april 2024 höjs lönen med 4,1 procent.

1 maj 2024- 30 april 2025 höjs lönen med 3,3 procent.

Avtalshöjningen har därtill räknats upp enligt den modell för löneinsamling som överenskommit inom LO samordningen.

Därutöver avräknas 0,1 % per den 1 maj 2023 samt 0,2 % per den 1 maj 2024 , totalt 0,3% för avtalsperioden till delpensionsavsättning i Avtalspension SAF-LO.

 

Publicerad: