Ny uppgörelse i försäkringsförhandlingarna

Som en del av LO-samordningen begärde LO förhandlingar med Svenskt Näringsliv (SN) om bland annat höjda åldersgränser i ett antal försäkringar samt intjänande av pension.

LO och SN har nu enats om att höja åldrarna för de kollektivavtalade försäkringarna som gäller vid arbetsskada, dödsfall och sjukdom.

Det nya avtalet innebär att åldersgränsen 65 år ersätts med 66 år för TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada), TGL(Tjänstegruppliv) och AGS (Avtalsgruppsjukförsäkring).

När det gäller AGS och TFA så höjs åldersgränsen retroaktivt från 1 januari 2023.

Det betyder att de som tappat ersättning under 2023 på grund av att åldersgränsen inte varit justerad får ersättningen retroaktivt, vilket var en viktig fråga för oss i förhandlingarna.

När det gäller TGL så gäller de nya försäkringsvillkoren från 1/7-2023.

Detta är riktigt bra framsteg. De gemensamma förhandlingarna kommer fortsätta i höst för att hantera de resterande försäkringarna samt pension. 

Publicerad: