GS-facket säger nej till avtalsförslag

Alldeles nyss överlämnade GS tillsammans med övriga fack inom industrin (IF Metall, Livs, Unionen och Sveriges Ingenjörer) sitt svar på den första hemställan som de opartiska ordförandena lämnat till parterna på torsdagen. Förslaget innebar ett tvåårigt avtal med löneökningar på 3,7 procent första året och 2,8 procent andra året. GS menar att ett väsentligt högre avtalsvärde krävs för att en uppgörelse ska kunna nås.

Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar idag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på torsdagen den 23 mars. Det föreslagna avtalsvärdet över en avtalsperiod på två år är totalt 6,5 procent fördelat på 3,7 procent första året och 2,8 procent andra året.

GS-facket skriver tillsammans med övriga förbund inom industrin i sitt svar att avtalsvärdet måste höjas, med högre löneökningar båda åren. En utgångspunkt för ett tvåårigt avtal är att det andra avtalsåret är uppsägningsbart. När det gäller höjning av avtalens lägsta löner vill GS-facket och resten av facken inom industrin se ett högre krontal än det som föreslås. Dessutom saknar hemställan nödvändiga avsättningar till system för deltidspension och en låglönesatsning.

För att en slutlig hemställan ska kunna antas av GS-facket måste avtalsvärdet vara väsentligt högre.

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 mars då nuvarande avtal löper ut.

- Löneökningarna i avtalsförslaget matchar inte våra medlemmars förväntningar. Därför har vi en lång resa att göra den sista veckan innan avtalen löper ut, säger Per-Olof Sjöö förbundsordförande i GS.

- Dessutom saknar avtalsförslaget LO förbundens krav på låglönesatsning, högre nivåer på avtalens lägstalöner samt avsättningar till deltidspension. Dessa är viktiga krav som våra medlemmar förväntar sig leverans på oavsett om det blir ett ett-årigt eller två-årigt avtal, säger GS avtalssekreterare Madelene Engman.

Publicerad: