Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS

Kommentar från GS angående IKEAs närvaro i Belarus

I DN den 28/12 beskriver journalisten Börje Nilsson  IKEAs  handel med virke från Belarus.

Belarus kallas Europas sista diktatur och diktatorn Lukasjenko har sedan det högst ifrågasatta valet förtrycket oppositionella, där ibland fackföreningar. 
Massiva demonstrationer på gatorna i Minsk har möts med militärt motstånd.
Det är i denna miljö som  IKEA upphandlar över en miljon kubikmeter virke från det statsägda skogsbruket i Belarus.

 IKEA är ett företag registrerat i Nederländerna men den stora tillverkaren  IKEA industri är Svenskt med säte utanför Malmö. Det är alltså detta bolag som tillverkar de träprodukter som kunderna sedermera köper i IKEAs affärer.

IKEA är en av de stora och tunga aktörerna i skogscertifieringssystemet FSC. 
FSC är bekant på den Svenska marknaden, loggan finns på nästan varje trä- eller förpackningsdetalj i hela Sverige.
Två av förutsättningarna för att en produkt ska få bära FSC-loggan är att varan kommer från en skog som är hanterat enligt ekonomiskt- och miljömässigt hållbara regler.
Den tredje förutsättningen i FSC systemet är social hållbarhet. Här kan nämnas att ILOs kärnkonventioner som bland annat innehåller rätten att organisera sig i en fackförening samt förhandla om priset på arbete är en grundbult i det FSC-märkta skogsbruket.

GS är av uppfattningen att FSC har ett tungt ansvar när man certifierar skog i en diktatur. Det är enligt GS uppfattning omöjligt att nå kraven på arbetstagarättigheter i en hårdför diktatur som Belarus, därför måste också ansvar läggas på FSC som system. Kunder som gör aktiva val och handlar varor som har en FSC logga måste kunna känna trygga med sitt val. 

I DNs artikel säger Inter Ikea Groups global supply manager Henrik Elm att IKEAS bedömning är att "det mest ansvarsfulla är att stanna i landet". GS håller inte med. IKEA väljer snarare via sitt fortsatta samarbete med Belarus att stärka Lukasjenkos finansiella muskler och försvåra demokratiprocessen. 

Vad som överraskar mest i artikeln är det saknade svaret på frågan om inte Belarus redan kränkt mänskliga rättigheter i en omfattning som skulle omöjliggöra handel med landet. 

För GS är svaret självklart, Belarus är en diktatur där opinion mot diktatorn slås ner och där fackliga rättigheter kränks dagligen.

Vår gräns för kränkningar av mänskliga rättigheter överstegs för länge sedan,  vart går näringslivets gräns?

Per-Olof Sjöö
Förbundsordförande GS-facket

Publicerad: