Internationell konferens i Sydamerika med fokus på arbetstagarnas rättigheter

Mellan den 27 till den 29 juni sammanträdde bygg- och träarbetarinternationalens (BWI) sydamerikanska medlemsförbund i Colombia för att diskutera fackliga strategier med certifieringar, kvinnors inflytande på arbetet, samt de multinationella företagens ansvar. GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö är också ordförande för BWI och han deltog på konferensen tillsammans med GS-fackets internationellt ansvariga ombudsman Tony Berggren.

Sydamerika är en av de farligaste kontinenterna för fackföreningar. Med både Ecuador och Guatemala på topp-tio-listan över de värsta länderna i världen att engagera sig fackligt i är Sydamerika en kontinent i stort behov av internationellt stöd. För GS-facket är det viktigt att vara en aktiv part i arbetet att stärka arbetstagares rättigheter globalt.

Flera Svenska företag är verksamma i regionen och mycket av virket som avverkas i Sydamerika hamnar i Europa antingen som virke, träprodukter eller som förpackningar.
GS-facket delar ansvaret för att för att de svenska och europeiska bolagen följer de internationella reglerna som reglerar arbetsmarknaden med våra organisationer i Sydamerika.

Mellan 27-29 juni sammanträdde BWIs sydamerikanska medlemsförbund på regionenens tredje ordinarie konferens. Med på konferensen var också de flesta av GS-fackets projektpartners som vi samarbetar med i Sydamerika.

För fackförbundens möjligheter att rekrytera och organisera inom skogs- och träindustrin i Sydamerika är bland annat FSCs regler viktiga. GS-facket har tillsammans med BWI varit aktiva med att utveckla reglerna och idag inkluderar systemet grundläggande rättigheter så som rätten att organisera sig och teckna avtal. Men också rätten för fackföreningar att få till tillträde till företagen. På konferensen i Colombia var en av de viktigaste frågorna att diskutera hur dessa regler nu ska implementeras i verkligheten och fungera i praktiken.


- De fackliga rättigheterna som finns i certifieringssystemen upplevs av de flesta som något som inte tas på allvar. Tyvärr är certifiering en egen industri som omsätter miljarder. Alla partners i regionen är eniga om att mycket återstår för att få en trovärdig certifiering på plats, säger Per-Olof Sjöö.

Det står också klart att alldeles för mycket illegalt virke läcker in i systemet. Det finns en stor oro för den illegala avverkningen i Amazonas.  Skogen konkurrerar med gruvdrift, sojaodling, kokain, frukt men framför allt boskap. Mycket av marken som avverkas konverteras till boskapsmark.

- Här kan FSC spela roll, men det kräver att systemet levererar och bannlyser det illegala virket. Även om vi är ense med FSC så fallerar systemet allt som oftast, säger Tony Berggren som är internationellt ansvarig i GS-facket och också aktiv i arbetet med FSC.

- De vi samarbetar med konstaterar unisont att det är farligt att verka här i regionen. Många av de som försökt ta sig ut till avverkningsområdena har blivit mördade eller beskjutna.
Dessutom är det så att många av de som är en del av avverkningen får kontanter i handen, detta i fattiga områden.  Detta skapar incitament att bli en del av den illegala avverkningen. Här måste fackföreningen söka breda samarbete med olika aktörer för att skydda skogens invånare och de fackliga aktivisternas rättigheter, avslutar Tony Berggren.

GS-facket tar nu nästa steg och inleder ett nytt stort arbete med att skydda arbetarna i Amazonas, och samtidigt skydda skogen i ett stort långsiktigt projekt. Projektet kommer omfatta hela legala Amazonas med partners i alla de länder som skogen berör.

- För mig som ordförande i både GS-facket och BWI ser jag det som helt naturligt att GS tar en ledande roll i arbetet med att skydda ett av de viktigaste ekosystemen i världen och inte minst de som lever av och i skogen. Löntagarnas rättigheter glöms tyvärr alltför ofta bort i den stora debatten om Amazonas illegala avverkning, avslutar Per-Olof Sjöö.

 

Publicerad: