Visste du att GS-facket har en utredare som kandiderar till EU parlamentet?

Det allra viktigaste ett fackförbund har är medlemmarna. Men för att kunna upprätthålla en bra organisation och se till att medlemmars behov tillgodoses i olika samanhang har vi också en rad funktioner i förbundet. Utredare är en av dessa. 

Hej Jesper! Du är utredare på GS, vad gör egentligen en utredare?

Som utredare på GS sitter jag till exempel med i olika expertgrupper som regeringen har tillsatt. Det kan handla om att se till att en utredning kring bostadsbygge ska fokusera mer på att använda trä som råvara eller att de produkterna våra medlemmar producerar gynnas av exportsatsningar. Jag jobbar också aktivt med att påverka beslutsfattare i en riktning som gynnar GS medlemmar och göra de medvetna om att GS medlemmar har en central betydelse för en grön omställning. Det kan handla om att se till att bostadsministern är medveten om fördelarna med att bygga i trä eller se till att ett aktivt, hållbart skogsbruk står högt upp på agendan i näringspolitiken eller att politikerna är medvetna om fördelar med- och vikten av hållbart producerade förpackningar. Industrin är ett oerhört viktigt nav i svensk ekonomi. Har politikerna våra frågor i fokus så gynnar det våra branscher och därmed säkras våra medlemmars jobb.

Hur länge har du jobbat på GS?

Jag har varit utredare på GS i 1,5 år. Innan dess har jag arbetat på regeringskansliet och miljödepartementet. Miljö och klimat är en hjärtefråga. Det var en av anledningarna att jag sökte mig till GS. GS är ett grönt förbund och medlemmarna är en enormt viktig del i klimatomställningen.

Under våren har Jesper arbetat deltid då han samtidigt kandiderar till EU-valet. Jesper brinner för att klimat- och miljöfrågorna ska hamna högst upp på dagordningen.

Varför kandiderar du till Europaparlamentet?

Jag kandiderar för klimaträttvisa! Utsläppen ökar och det hotar arbetarklassen mest. En vattenskada till följd av de allt vanligare skyfallen slår hårdast mot en liten plånbok. De med mer resurser ska ta ett större ansvar för klimatomställningen - det är klimaträttvisa för mig!

Jesper kandiderar för Socialdemokraterna som nummer 32 på valsedeln. 

Publicerad: