GS prioriterar Amazonas i ny internationell strategi

Under ett antal år har GS stöttat ett större informellt nätverk av fackföreningar i de länder som Amazonas omfattar, detta berör främst Brasilien men också Surinam, Colomboia, Venisuela och Peru. GS tar nu tillsammans med BWI nästa steg för att skydda arbetstagarnas rättigheter och naturen Amazonas i vad som kommer bli GS stora internationella projekt.

Amazonas brukar beskrivas som jordens lungor. Med dess enorma artrikedom anses den vara en av de viktigaste biosfärerna på jorden. Det är också hem till 29 miljoner människor som jobbar och lever i och runt Amazonas. Det är välkänt att det finns stora utmaningar för att komma tillrätta med de ekologiska utmaningarna i Amazonas. Under åren med Bolsonaro som president i Brasilien ökade den illegala avverkningen expositions artat, många av oss har sett på TV hur bränder har härjat i Amazonas, bara under ett år startade över 20000 bränder. Efter att president Lula tog över makten så har detta minskat betydligt.

Anledningen till dessa bränder är främst att skapa plats för boskap, i grova drag är det ca 90% av alla bränder som skapas för att göra plats för just boskap för köttproduktion. Men det handlar också om gruvdrift och planteringar av olika slag. Dessutom skapar gruvdriften andra problem än bara avverkning, främst är det en stor miljöpåverkan, då guldgruvor använder cyanid och kvicksilver i processen, detta rinner sedan ut i vattendrag och förgiftar naturen.

Idag finns ett otal med organisationer som arbetar fulltid med att på olika sätt rädda skogen, många gånger med fara för sitt eget liv.

GS-facket och BWI (internationalen för skogsarbetare med ungefär 12 miljoner medlemmar runt om i världen) tar nu nästa steg för att växla upp arbetet med att skydda de som lever av Amazonas i ett nytt gemensamt projekt.

Målet med projektet är att få klarhet i hur de högvärdesträd som oftast skövlas innan bränder tar sig in i produktionen och går på export, samt hur de omfattande volymerna timmer som lämnar den skyddade zonen av Amazonas tar sig över till den zon som det är lagligt att avverka i. Detta illegalt avverkade timmer blir därmed legalt avverkat och används av industrin, oftast certifierat av någon av de större standarderna inom exempelvis FSC.

Detta kommer göras med hjälp från bland annat olika institut och journalister. Att bevaka Amazonas är ett farligt och svårt arbete, de timmertransporter som man måste bevaka är oftast omringande av beväpnade miliser som inte drar sig för att mörda personer som kommer för nära. Därför är samarbetet med lokalbefolkning och forskningsinstitut avgörande. Under 2022 inleddes ett sammabete med en institution som bevakar skogen via satellit för att få en uppfattning om hur skogen bränns och skövlas.

Vad som gör vårt projekt annorlunda är att det förutom de miljömässiga delarna riktar in sig på förhållandena för de arbetare som faktiskt arbetar i skogen och de förhållandena som de tvingas arbeta under.

För GS är det viktigt att bedriva arbetet tillsammans med fackföreningar i de berörda länderna, det är de som har störst kunskap om vad som faktiskt händer i skogen. Detta projekt blir speciellt på så vis att vi här måste söka starkt samarbete med  lokalbefolkning och deras organisationer.

Att arbeta för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Amazonas kommer nu bli en prioriterad del av GS-fackets internationella strategi.

Publicerad: