GS om SVT:s rapportering om varsel i småhustillverkningsindustrin

SVT gör idag en rapportering om ökade varsel i småhustillverkningsindustrin. I SVTs inslag och i andra medier har detta kommenterats av TMF som hävdar att läget är nattsvart och att varselvågen riskerar bli så illa som den vid finanskrisen. Detta vill GS nyansera.

- Vi tar alltid varsel på allvar och varje varsel är ett för mycket men TMFs uttalande ger en skev bild av verkligheten. Våra siffror pekar hittills på en mindre varselvåg som inte är i närheten av de som rådde vid finanskrisen. Med det sagt är GS redo att stötta varje medlem och bidra till att lindra effekterna av de varsel som nu läggs, säger Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket.


- Det är naturligt att efterfrågan på småhus pendlar upp och ner. Just nu råder ett osäkert läge med stigande bolåneräntor och ouppfyllda löften om elstöd. Men i grunden råder det bostadsbrist i Sverige sen länge. Regeringen måste agera nu för hålla uppe byggnationen, inte minst av klimatvänliga småhus av trä, och därmed behålla kompetensen i branschen, säger Per-Olof Sjöö.


Bakgrund 
GS-fackets siffror över varsel
I september 2021 uppgav TMF att det fanns 16 937 anställda arbetare inom sina områden. Enligt GS-insamling av rapporterade varsel under de senaste 13 månaderna har 720 personer varslats om uppsägning på totalt 117 arbetsplatser. Om TMF:s siffror över totalt antal anställda stämmer så motsvarar antalet inrapporterade varsel drygt 4 % av den totala arbetskraften inom riksavtalsbundna träindustrier. Detta kan jämföras med att TMF uppgett att 25% av de anställda på deras medlemsföretag varslades under finanskrisen.

Publicerad: