GS genomför enkätundersökning

Under dagen har en enkätundersökning skickats ut till slumpmässigt utvalda GS medlemmar. 

Enkäten innehåller bland annat frågor kring er medlemmarnars syn på medlemskapet och vilka fackliga frågor som ni medlemmar värderar högst. Vi vill också få reda på vilka kontaktvägar som passar er bäst.

Syftet med denna undersökning är såklart att vi som fackförbund vill få bättre förståelse för medlemmarnas åsikter och behov och därigen kunna tillgodose dessa bättre. Får du enkäten i din inkorg är vi väldigt tacksamma om du tar dig tid att svara, enkäten tar bara några minuter att besvara. 

Tack för din medverkan! 

Publicerad: