GS avtalssekreterare Madelene Engman

GS förbundsmöte röstar ja till avtalsplattformarna

GS förbundsmöte är det högst beslutande organet mellan kongressperioderna och består av ledamöter från samtliga avdelningar. Idag (23/11) röstade ett enhälligt förbundsmöte ja till LO och Facken inom industrins avtalsplattformar. Det innebär att GS nu ingår i en bred samordning inför avtalsrörelsen 2023.

Under hösten har LO och Facken inom industrin presenterat sina avtalsplattformar som slår fast vilka krav och samarbeten som gäller inför avtalsrörelsen 2023. Men det är i slutändan förbundsmötet som beslutar om GS ska ställa sig bakom kraven eller inte, vilket ett enhälligt förbundsmöte idag beslutat att göra.

Det innebär att avtalsdelegationerna har fått i uppdrag från förbundsmötet att förhandla avtal i enlighet med dessa två avtalsplattformar.

Avtalsplattformarna finns att läsa i sin helhet här:

LOs avtalsplattform

FIs avtalsplattform

GS avtalssekreterare Madelene Engman kommenterar förbundsmötet beslut:

- Det är ett styrkebesked att ett enigt förbundsmöte röstar ja till bägge avtalsplattformarna. Nu har avtalsdelegationerna fått ett tydligt mandat att gå in i avtalsförhandlingarna med full kraft utifrån förbundsmötets beslut här idag, säger Madelene Engman.

Publicerad: