Bild från när GS ordförande Per-OIof Sjöö besöker strejkvakterna utanför Teslas anläggning i Norrköping

GS-facket kommenterar Tesla-konflikten

Tesla vägrar teckna kollektivavtal med IF Metall, därför har IF Metall tagit ut sina medlemmar på Teslas alla anläggningar i strejk. Teslas agerande hotar den svenska modellen och GS-facket stöttar fullt ut IF Metall i deras arbete med att få till kollektivavtal.

Från och med den 27 oktober har IF Metalls medlemmar på Teslas anläggningar varit uttagna i strejk. Konflikten grundar sig i att Tesla, trots drygt 5 år av förhandlingar, vägrar teckna kollektivavtal.

Teslas medarbetare jobbar under andra, och till viss del sämre, villkor än andra verkstadsanställda inom samma bransch. Det innebär en oschysst konkurrens och på sikt ett hot mot den svenska kollektivavtalsmodellen.

Sen konflikten trädde i kraft den 27 oktober har flera andra LO-förbund varslat om sympatiåtgärder. Sympatiåtgärder innebär att förbund som inte sitter i direkta förhandlingar om kollektivavtal vidtar stridsåtgärder i syfte att hjälpa IF Metall. Sympatiåtgärderna har uteslutande riktat in sig på Teslas verksamhet. Tillexempel ska ingen elektriker som arbetar på företag med kollektivavtal göra elreperationer på verkstäder som drivs av Tesla, och målarförbundens medlemmar som jobbar på lackeringsfirmor ska inte lackera specifikt Teslabilar.

I GS-facket pågår ett arbete inom ramen för förbundets centrala konfliktgrupp att se över vilka eventuella verksamheter som finns inom förbundets område som rör Tesla. GS-facket är redo att varsla om sympatiåtgärder om förbundet skulle få kännedom om en sådan verksamhet. Beslutet måste dock slutligen fattas av GS-fackets förbundsstyrelse.

I övrigt ser GS-facket över sin egen konfliktorganisation och är beredda att på alla sätt ställa upp för IF Metall. Deras kamp om kollektivavtal på Tesla berör hela arbetarrörelsen.

- IF Metalls kamp är vår kamp. För våra medlemmar är det självklart att ställa upp för IF Metalls medlemmar som har samma rätt som alla andra verkstadsarbetare att få schyssta löner och bra villkor, säger Jörgen Johansson, GS andre vice ordförande och konfliktansvarig för GS-facket.

Publicerad: