Bild från krismöte med regeringen. På bild från vänster: Cecilia Ask Engström TMF, Per-Olof Sjöö GS-facket, Jesper Ahlgren statssekreterare finansdepartementet, Catharina Elmsäter Svärd Byggföretagen, Andreas Carlson bostadsminister och Sara Modig statssekreterare näringsdepartementet

GS-facket i krismöte med regeringen om byggstoppet och massvarsel

GS-facket tog initiativ till dagens möte om byggkrisen för att stötta de många GS-medlemmar som varslas i träindustrin och uppmärksamma hur jobben nu försvinner från landsbygden. Tillsammans med Byggnads, TMF och Byggföretagen framförde vi ett gemensamt budskap till regeringen om att den värsta byggkrisen på 30 år fördjupas nu och att nya åtgärder behövs.

Byggsektorn står för 11 procent av Sveriges BNP och skapar många jobb. Konsekvenserna är därför förödande när byggstarterna sjunker till 23.600 bostäder påbörjas i jämfört med 60.000 byggstarter år 2021, enligt Byggföretagens senaste prognos. Var sjätte GS-medlem i träindustrin blev varslad 2023 och konkurserna i byggsektorn ökade med 29 procent.

Därför tog GS-facket, Byggnads, Byggföretagen och TMF ett unikt initiativ till ett partsgemensamt krismöte med bostadsminister Andreas Carlson, statssekreterarna Jesper Ahlgren och Sara Modig från Finansdepartementet respektive Näringsdepartementet.

Byggkrisen riskerar alltså inte bara att drabba företag och anställda inom byggsektorn. Det minskade byggandet slår hårt mot hela Sverige. Det innebär att människor får svårare att flytta dit jobben finns, att trångboddhet och segregation ökar och att hela ekonomin krymper. En rapport från Stockholms handelskammare visar att byggkrisen kan komma att kosta Sverige 1000 miljarder kronor till år 2030

- Regeringen säger att de vill avvakta med åtgärder på grund av inflationen men Sverige måste kunna hantera flera utmaningar samtidigt. Risken är annars att byggkrisen leder till att en generation av trä-och byggarbetare med värdefull kompetens förloras, vilket hotar både samhällsbygget, klimatomställningen och landsbygden, säger GS-fackets förbundsordförande Per-Olof Sjöö som deltog på mötet.

På mötet diskuterades flera förslag på åtgärder som kan bidra till att få fart på byggandet. Bland annat diskuterades möjligheten till startlån, sänkt amorteringskrav, produktionsstöd och höjt bolånetak. Även statligt stöd för korttidspermitteringar i syfte att rädda kvar kompetens var något som lyftes på mötet.

- Regeringen har sagt att de är redo att göra mer om krisen förvärras, den gränsen har sedan länge passerats och nu är det bråttom att vidta kraftfulla åtgärder för att få fart på byggandet. Jag räknar med att regeringen tar till sig av allvaret och agerar nu, avslutar Per-Olof Sjöö.

Publicerad: