Bild från kravväxling mellan GS-facket och motparterna Gröna arbetsgivare, Trä-och möbelföretagen samt Grafiska företagen.

GS byter krav med arbetsgivarna

Idag (21/12) har arbetsgivarföreningarna och GS bytt avtalskrav. Nu påbörjas ett gediget analyseringsarbete av de krav som arbetsgivarna lämnat. Men redan vid en första anblick kan förbundets avtalssekreterare Madelene Engman konstatera att parterna står långt ifrån varandra i flera viktiga frågor.


Idag har GS mött arbetsgivarföreningarna inom industriavtalen för att växla avtalskrav. Sedan tidigare är det ju känt att GS ansluter till de avtalsplattformar som beslutats inom ramen för LO- och FI samarbetet. Men det är först nu som det blir känt vilka krav arbetsgivarna kommer gå fram med. Att det så tidigt är känt vad facken kräver i avtalsförhandlingarna gör att det lätt kan glömmas bort att det finns en motpart som i sin tur har egna krav på förändringar i kollektivavtalen.


Nu kommer förbundets förhandlingsdelegationer noggrant gå igenom arbetsgivarnas krav. Men redan vid en första anblick kan GS-fackets avtalssekreterare Madelene Engman konstatera att det kommer bli en tuff avtalsrörelse.


- Vi kommer naturligtvis analysera förslagen i sin helhet väldigt noga, men redan nu kan jag konstatera att vi står långt ifrån varandra på flera områden, arbetsgivarna vill se sänkta ersättningar för obekväm arbetstid och arbete vid storhelger. Arbetsgivarna på träindustriavtalet och infomediaavtalet vill ta bort möjligheten till betald ledig tid i ATK och ATF. Dessutom vill de se ”mycket återhållsamma löneökningar”, kommenterar Madelene Engman.

- Det här kommer bli en tuff avtalsrörelse. De avtalskraven som arbetsgivarna presenterar idag skulle innebära kraftiga försämringar för våra medlemmar. Jag vill därför understryka att GS kommer behöva stödet från varje medlem. Prata med kollegorna på din arbetsplats om vikten av att hålla ihop i avtalsrörelsen, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Om du undrar vilka krav som GS sedan tidigare har ställt sig bakom i avtalsrörelsen så kan du läsa de olika avtalsplattformarna här [LO] och här [FI].

KOM IHÅG:
Den som inte hunnit betala minst en medlemsavgift innan avtalen löper ut den sista mars 2023 står helt utan konfliktersättning vid händelse av strejk.

Publicerad: