Arbetstagares rättigheter minskar!

Varje år släpps rapporten Global Rights Index som berättar om fackliga rättigheter och arbetstagares villkor i världen. Rapporten tas fram av den internationella fackliga organisationen International Trade Union Confederation, ITUC.

Årets rapport visar att utvecklingen går åt fel håll. Yttrandefriheten är hårt ansatt och fackligt arbete är i många länder förenat med livsfara. Totalt har 151 länder granskats och betygssatts utifrån 97 kriterier, med utgångspunkt från rättspraxis och FN-organet ILO:s konventioner. Årets rapport visar att: 

  • Arbetstagare utsattes för våld i 44 länder. 
  • 22 fackligt aktiva dödades i 6 länder. 
  • Arbetstagare greps eller fängslades i 74 länder. 
  • 75 procent av länderna i rapporten förbjöd arbetstagare att gå med i facket.  
  • 87 procent av länderna har inskränkt strejkrätten. 
  • 43 procent av länderna begränsade yttrande- och organisationsfriheten. 

Oroande trend i Europa 

Årets rapport visar att Europa som region har den största tillbakagången för arbetstagares rättigheter sedan mätningarna inledde för elva år sedan. Global Rights Index redovisar överträdelser av arbetstagares rättigheter enligt en femgradig skala från 1 till 5+ där 1 är bäst. Europas genomsnittliga betyg ligger 2024 på 2,73 vilket är en försämring jämfört med 2,56 från mätningen 2023. Europa har under det senaste decenniet haft den brantaste nedgången i mätningarna bland alla regioner. Finland, Schweiz och Kirgizistan hör till de länder som får sämre betyg än 2023 och drar ner snittet i Europa. 

Tio sämsta länderna för arbetstagare

Rapporten listar också världens tio sämsta länder för arbetstagare: Bangladesh, Belarus, Ecuador, Egypten , Eswatini, Guatemala, Myanmar, Filippinerna , Tunisien, och Turkiet.

Läs mer om årets rapport här.

Publicerad: