Från fabriksgolvet till talarstolen

Under fyra dagar i maj lämnade sju stycken GS medlemmar golvet på sina arbetsplatser på sågverk, tryckerier och träindustrier för att åka till Stockholm och vara med när världens starkaste centralorganisation hade kongress. Tillsammans med förtroendevalda från de andra LO förbunden var GS representanter med och fattade beslut som sätter riktningen för LOs arbete under den kommande kongressperioden.

GS delegater blev nominerade av sina avdelningar. En av de som fått förtroendet att representera GS var Richard Hassel, förtroendevald från avdelning 4. Han arbetar till vardags i förpackningsindustrin. Under ett antal dagar hängde han av sig industrikläderna för att istället träda in i rollen som kongressombud.

Hur kände du inför kongressen?

-Det är en stor ära att få vara med men också ett stort ansvar. Vi är med och röstar på alla motioner och då gäller det att vara insatt i vad som ska beslutas och vilka frågor som kan vara lite extra viktiga för GS. Vi förberedde oss genom att läsa igenom alla motioner och diskutera så att vi va samstämmiga i gruppen. Under tiden vi va på kongressen hade vi en chattgrupp där vi kunde diskutera sinsemellan om det dök upp några frågor under anföranden.

Med hjälp av röstkort och paddor får var och en av delegaterna göra sin röst hörd.

-Under dagarna var det värdefullt att kunna samtala med andra delegater från andra förbund. De olika förbunden har ofta olika hjärtefrågor och genom att nätverka kan vi få andra att få upp ögonen för ”våra” viktiga frågor, ”röstar du på vårt förslag så röstar vi på ditt”.

GS hade skickat in fler motioner till kongressen. Tack vare dessa har nu LO ålagt sig att verka för ökat träbygge samt att facklig historia ska bli en del i historieundervisningen i skolan.

LO, kort för Landsorganisationen, är den gemensamma organisationen för 13 självständiga fackförbund som organiserar arbetare. LO:s främsta uppgift är att försvara LO-arbetarnas intressen på arbetsmarknaden och i samhället i stort. Det gäller alltifrån löner och anställningsvillkor till att försöka påverka politiska beslut så de gynnar medlemmarna. LO samverkar med Socialdemokraterna då deras politik är mest arbetarvänlig. De borgerliga partierna samarbetar med arbetsgivarnas motsvarighet till LO, Svenskt Näringsliv.

På tisdagen efter kongressen var Richard och de andra medlemmarna tillbaka i arbetskläderna på sina arbetsplatser.

Hur har det känts att vara med under de här dagarna?

-Vi är ett stort gäng som vill samma sak men inte alltid är överens i sakfrågorna. Men efter att ha stött och blött har vi satt en riktning och är överens. Det är den starkaste fackföreningen i världen och här sitter vi och tar beslut – det känns stort!

Vill du också vara med och påverka vilken riktning LO ska ta? Engagera dig fackligt! Kontakta din avdelning för med information.

Publicerad: