Förändringar i sjuk- och efterlevande försäkringen

Från och med 2022-01-01 så sker en del förändringar i GS sjuk-och-efterlevande försäkring.

En förändring är att våra medlemmar får möjlighet att behålla försäkringen efter fyllda 67 år till 69 år.

Folksam skickar information 2 månader innan 65 årsdagen och du som medlem måste själv göra ett aktivt val för att behålla försäkringen. 

Folksam gör också förändringar i diagnoserna.
Följ denna länk för mer information om de nya diagnoserna. https://www.folksam.se/forbund/gs/sjuk-och-efterlevandeforsakring

Publicerad: