GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö och avtalssekreterare Madelene Engman. Foto: Lazze Öst

Skogsbolagens girighet dödar svensk landsbygd

Idag (14/12) skriver GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö och avtalssekreterare Madelene Engman på arbetet debatt om hur skogsbolagens girighet hotar den svenska landsbygden. 

Bakgruden till debattartikeln är att entreprenörer som bemannar skogsmaskinerna med lokal arbetskraft fått avtal uppsagda till förmån för en entreprenör som bemannar skogsmaskinerna med migrerande arbetskraft. 

Maskinförarens etnicitet är i sak oviktig, men den effekt det får på lönebildning och lokalsamhälle när maskinföraren är en migrantarbetare går inte att blunda för. Detta vet vi efter att ha sett samma utveckling inom skogsvården, vilket nu riskerar bli verkligheten även för maskinsidan. Där blev resultatet lönedumpning, arbetskraftsexploatering och osund konkurrens.
 
Det är tydligt att skogsbruket står vid ett vägskäl.
 
Från GS-facket vill vi tydligt markera, från och med nu är det inte buisness as usual. Vi kommer att agera för att vända utvecklingen i skogsbruket. Vi ska ha ett skogsbruk fritt från arbetskraftsexploatering och utnyttjande. I kampen för schyssta villkor kan vi som förbund inte sätta oss på läktaren.
Publicerad: