Bättre skydd mot våld i din hemförsäkring

År 2018 var Folksam och LO-förbunden först med att erbjuda kristerapi
och ersättning för våld i nära relationer i hemförsäkringen. På senare tid
har frågan aktualiserats i debatt och media och det är ett stort och viktigt
fokus på dessa frågor. Nu förbättrar vi skyddet ytterligare för alla som
omfattas av vår hemförsäkring.

Förbättrat skydd mot våld i nära relationer
Skyddet i hemförsäkringen förbättras genom att även innefatta ett ekonomiskt stöd för att täcka akuta merkostnader för skyddsboende eller resor när man tvingas fly sitt gemensamma hem. Folksam och GS-facket förbättrar också för dem som utsätts för upprepat våld i hemmet genom att lämna överfallsersättning vid grov frids- och grov kvinnofridskränkning. Skyddet är till för alla utsatta personer i ett hushåll.


Vem kommer att kunna ta del av förbättringen?
Hemförsäkringen gäller för försäkringstagaren samt för alla som är folkbokförda,
bosatta och delar hushåll med försäkringstagaren. Om personen uppfyller dessa
kriterier så omfattas man av hemförsäkringen och kan kontakta Folksam för hjälp.
Brottsoffret behöver alltså inte själv vara försäkringstagare i Folksam.

Läs mer om vad skyddet omfattar på folksam.se

 

Publicerad: