ANDRA CHANSEN - TECKNA SJUK- OCH EFTERLEVANDEFÖRSÄKRING

En av fördelarna med medlemskapet i GS-facket är att flera viktiga försäkringar ingår i din medlemsavgift. Till exempel en fördelaktig hemförsäkring och en inkomstförsäkring som stärker A-kassan om du blir arbetslös.

Om något skulle hända dig

Utöver försäkringarna som ingår i din medlemsavgift kan du till förmånliga villkor teckna ytterligare försäkringar för dig och din familj.

Ett exempel som vi rekommenderar är Sjuk- och efterlevandeförsäkringen som ger trygghet till dig och familjen om det skulle hända dig något.

Det här ingår:

  • Vid arbetsoförmåga: Efter tre månaders sjukskrivning kan du få en månadsersättning med upp till 1 700 kronor, som längst i 18 månader.
  • Allvarlig diagnos: Om du får en allvarlig sjukdom som till exempel cancer får du en ersättning på 50 000 kronor.
  • Om du skulle avlida: Dina efterlevande får ett belopp på 280 000 kronor som stöd för familjens ekonomi.

GS-facket, i samarbete med Folksam, har i mitten av april skickat ut ett erbjudande om en andra chans att teckna Sjuk-och efterlevandeförsäkring. Erbjudandet skickades via post till medlemmar mellan 25-55 år som har gått med i förbundet för mer än två år sedan.

Andra chansen innebär att du som medlem kan teckna försäkringen utan att vänta ut kvalifikationstiden. Det är samma erbjudande som alla nya medlemmar får när de går med i GS-facket, men nu erbjuder vi en andra chans!

Vill du ha försäkringen behöver du inte göra annat än att betala fakturan som kommer förutsatt att du inte aktivt reserverar dig mot erbjudandet.

Erbjudandet gäller t o m 31 maj 2024.

Här kan du läsa mer!

 
 
Publicerad: