Vad innebär fullmakten?

När du skriver under fullmakten med ditt BankId ger du GS rätt att via arbetsgivaren ta ut medlemsavgift genom löneavdrag.

I praktiken innebär det att medlemsavgiften till GS dras direkt från din lön varje månad. Detta sker vid varje löneutbetalning, även under den tid då du får semesterlön, sjuklön etc. Avgiften bestäms årligen av GS.

Har du frågor kring medlemsavgiften är du välkommen att kontakta GS på telefon 010- 470 83 00 eller e-post kontakt@gsfacket.se.