Mål

Vi har högt satta mål som vi ständigt arbetar emot. Men mål kan och bör alltid flyttas framåt och utvecklas. Allt för medlemmarnas och förbundets bästa. 

Våra mål är: 

  • att genomföra fackliga medlemsmöten på samtliga av förbundets avtalsbundna arbetsplatser med medlemmar,
  • att GS på plats i samförstånd med medlemmarna ska förhandla aktuella skriftliga uppgörelser om löner på samtliga avtalsbundna arbetsplatser där förbundet har medlemmar,
  • att teckna kollektivavtal på samtliga arbetsplatser inom våra branscher där förbundet har medlemmar,
  • att öka organisationsgraden.