Vi vill

Vår vision och värdegrund ligger bakom allt GS arbete och vi verkar för allas lika värde oavsett ålder, kön, bakgrund eller etnicitet.

Om vi tillsammans tänker på hur vi kan förändra oss själva för att inte någon ska känna sig diskriminerad eller trakasserad så har vi kommit en bra bit på väg. Alla kan göra något för
att motverka diskriminering.

  • Vision & Värdegrund

    GS-fackets vision och värdegrund ligger bakom allt vårt arbete och vi arbetar ständigt för att vara till ännu större hjälp och stöd får våra medlemar. 

  • Mål

    Vi har högt satta mål som vi ständigt arbetar emot. Men mål kan och bör alltid flyttas framåt och utvecklas. Allt för medlemmarnas och förbundets bästa.