Vi vill

Vår vision och värdegrund ligger bakom allt GS arbete och vi verkar för allas lika värde oavsett ålder, kön, bakgrund eller etnicitet.

Om vi tillsammans tänker på hur vi kan förändra oss själva för att inte någon ska känna sig diskriminerad eller trakasserad så har vi kommit en bra bit på väg. Alla kan göra något för
att motverka diskriminering.