Två händer gör ett handslag

Spelregler

Facklig-politisksamverkan är en viktig del i arbetet för att säkerställa schyssta jobb

Genom kollektivavtal och idoga förhandlingar jobbar GS för att våra medlemmar ska känna trygghet i arbetslivet och omfattas av bra arbetsvillkor. Vi jobbar för att motverka otrygga visstidsanställningar, godtyckliga uppsägningar och dumpade löner.

En avgörande faktor för att vi ska klara av att förhandla bra anställningsvillkor är att det råder en sund maktbalans på arbetsmarknaden. Politikerna har en viktig roll i att balansera detta och sätter spelreglerna för arbetsmarknadens parter.

Om politikerna driver igenom politiska förslag i form av tillexempel hög A-kasseavgift, slopad avdrag för fackavgiften, lagstadgade minimilöner och inskränkningar i konflikträtten genom proportionalitetsprinciper kommer fackens inflytande att minska och vi får sämre förutsättningar att förhandla bra avtal för våra medlemmar.

Därför vill vi se en S-ledd regering för att vi på bästa sätt ska kunna arbeta för att våra medlemmar ska ha bra lön, bra anställningsvillkor och schyssta jobb.