Skog med solstrålar som letar sig in

Jobben

Politik gör skillnad. Det går att skapa jobb, minska klimatpåverkan och bygga bort bostadsbristen. 

Välskötta och växande skogar är Sveriges gröna guld. Med skogen som råvara har idag 70 000 ett arbete. Vi har idag mer skog än vi haft tidigare. Men vad ska skogen användas till? Med rätt politiska beslut om bostadsbyggande, energi, transporter och klimat med mera skapas förutsättningar för fler jobb, ökad välfärd och mindre klimat påverkan. Växande skogar binder koldioxid och träbaserade produkter fortsätter att lagra koldioxid under hela sin livslängd. Uttjänta produkter återvinns. Sverige behöver en regering som värnar både människa och miljö.

Alla ska ha rätt till en bostad. Under den moderatledda Alliansen ökade bostadsbristen akut i Sverige. Bostadsbristen hämmade rörligheten på arbetsmarknaden samt tillväxten i  ekonomin. När den Socialdemokratisk ledda regeringen tillträdde 2014 färdigställdes 28000 bostäder. År 2016 ökade antalet färdigställda bostäder till 41 000 bostäder och 2017 till över 50 000.

En aktiv skog- och industripolitik från ett socialdemokratiskt lett näringsdepartement bidrar till att skapa schysta och klimatsmarta jobb i GS branscher.