Sex skyddsombudsmärken

Arbetsmiljö

Politiska prioriteringar påverkar arbetsmiljön på ditt jobb!

GS arbetar för att våra medlemmar ska omfattas av en bra arbetsmiljö. Av naturliga orsaker är god arbetsmiljö en central del i det fackliga arbetet och något våra medlemmar värdesätter högt. 2017 förlorade 49 människor livet på olika arbetsplatser runt om i Sverige. Bara hälften av GS medlemmar bedömer att de kommer orka arbeta till 65 och eftersatta arbetsorganisationer gör att fler än någonsin sjukskriver sig på grund av stressrelaterade orsaker.

Under det borgerliga styret 2006-2014 ströps anslagen till arbetsmiljöverket och arbetslivsinstitutet lades ner. Nu ser vi en omläggning av prioriteringarna på arbetsmiljöområdet. Med ett socialdemokratiskt lett arbetsmarknadsdepartement har arbetsmiljöverket fått ökade anslag på 25 miljoner per år vilket men en ny arbetsmiljömyndighet öppnar i Gävle med uppgift att sammanställa, tillgänglighetsgöra och sprida kunskap om arbetsmiljö.

För att på bästa sätt arbeta för att säkerställa en god arbetsmiljö för våra medlemmar är det nödvändigt med en socialdemokratiskt ledd regering som förstår vikten i att satsa på arbetsmiljö före ofinansierade skattesänkningar.