Politik gör skillnad!

Förbundets viktigaste uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsmarkanden och i samhällslivet i övrigt. Det görs genom fackliga förhandlingar och kollektivavtal - men också genom politik. För att vi ska få mer inflytande måste vi vara aktiva och långsiktiga både fackligt och politiskt. GS frågor lyfts kontinuerligt i riksdagen och beslut har fattats som är viktiga för oss - bl.a. höjd arbetslöshetsersättning, avdragsrätt för fackavgiften, höjt barnbidrag/studiebidrag och nej till lagstadgade lägstalöner.

Politiken påverkar GS medlemmars liv i allra högsta grad- på jobbet, mellan jobben och i vardagen - därför engagerar sig GS politiskt! 

 • Jobben

  Politik gör skillnad. Det går att skapa jobb, rädda klimatet och bygga bort bostadsbristen.

 • Spelregler

  Genom kollektivavtal och idoga förhandlingar jobbar GS för att våra medlemmar ska känna trygghet i arbetslivet och omfattas av bra arbetsvillkor.

 • Arbetsmiljö

  God arbetsmiljö en central del i det fackliga arbetet och något våra medlemmar värdesätter högt.

 • Integration

  GS branscher kan vara en motor i integrationen utan att tumma på anställningsvillkor och de av parterna framförhandlade kollektivavtalen.

 • Debatt

  Här kan du läsa, för valrörelsen, relevanta debattinlägg som på olika sätt rör GS medlemmar och branscher.