GS vallogga, Rösta för schysta jobb, val 2018.

Politik gör skillnad!

Förbundets viktigaste uppdrag är att tillvarata medlemmarnas intresse på arbetsmarkanden och i samhällslivet i övrigt. Det görs genom fackliga förhandlingar och kollektivavtal - men också genom politik. För att vi ska få mer inflytande måste vi vara aktiva och långsiktiga både fackligt och politiskt. GS frågor lyfts kontinuerligt i riksdagen och beslut har fattats som är viktiga för oss - bl.a. höjd arbetslöshetsersättning, avdragsrätt för fackavgiften, höjt barnbidrag/studiebidrag och nej till lagstadgade lägstalöner.

Politiken påverkar GS medlemmars liv i allra högsta grad- på jobbet, mellan jobben och i vardagen - därför engagerar sig GS politiskt!