Systemet Easymeet inför kongressen har öppnat

Publicerad:

Alla deltagare har nu fått inloggning till systemet Easymeet och alla deltagare med behörighet kan nu lägga in yrkanden och begära ordet. Övriga med läsbehörighet kan läsa handlingarna i systemet.