Material skickas ut inför kongressen

Publicerad:

Kongresspåsar och hörlurar skickas ut inför kongressen
Idag och kommande två dagar kommer kongress-påsarna att skickas per post till deltagare på kongressen.

Varje avdelning kommer också att få en kartong med extra kongresspåsar. Dessa extra påsar behöver avdelningarna förse ersättare med i de fall då ersättare går in i sent skede nu.

Varje avdelning får också i kartongen ett antal hörlurar. Hörlurarna ska delegationsledaren i varje avdelning tillse att alla snarast får till sig som ska delta på kongressen. Antingen per post eller annan leverans/hämtning och förstås i brett samarbete med övriga på avdelningen.