Kallelse till kongressen

Publicerad:


Den 30 juni går kallelsen till kongressen ut till avdelningarna på GS-info. Detta stadgeenligt, enligt §22 mom 4, minst 10 månader innan kongressen.