Här hittar du material som rör kongressen, klicka på respektive rubrik för att läsa mer. 

Kongressmaterial maj 2021

- Dagordning
- Arbetsordning
- Valberedningens förslag
- Stadgemotioner och förbundsstyrelsens yttranden

Läs/ladda ner materialet här.

Rapporter

- Närings- och branschpolitik
- Avtals- och lönepolitik
- Organisation
- Stadgar
- En centraliserad ekonomi

Här kan du läsa/ladda ner kongressrapporterna.

Huvudmotioner

- Ekonomi/avgifter
- Arbetsmiljö
- Kompetensutveckling
- EWC/ Internationellt/Bistånd
- Organisering i skogen
- Facklig/politisk samverkan
- Facklig utbildning
- Värdegrund
- Försäkringar
- Medlemsrekrytering

Här kan du läsa/ladda ner huvudmotionerna

Stadgar

Här kan du läsa/ladda ner förslaget till nya stadgar

Grafiskt material

Här kan du ladda ner vår kongresslogga för webb och för tryck

Kamp tillsammans logga för tryck

Kamp tillsammans logga för webb

Har du frågor kring det grafiska materialet kontakta Joanna Aspegren