Här hittar du material som rör kongressen, klicka på respektive rubrik för att läsa mer. 

Rapporter

- Närings- och branschpolitik
- Avtals- och lönepolitik
- Organisation
- Stadgar
- En centraliserad ekonomi

Här kan du läsa/ladda ner kongressrapporterna.

Huvudmotioner

- Ekonomi/avgifter
- Arbetsmiljö
- Kompetensutveckling
- EWC/ Internationellt/Bistånd
- Organisering i skogen
- Facklig/politisk samverkan
- Facklig utbildning
- Värdegrund
- Försäkringar
- Medlemsrekrytering

Här kan du läsa/ladda ner huvudmotionerna

Stadgar

Här kan du läsa/ladda ner förslaget till nya stadgar