Swaziland - bättre arbetsmiljö

Den politiska och fackliga situationen i ”Afrikas sista absoluta monarki” Swaziland är instabil. De fackliga organisationerna motarbetas liksom framväxten av politiska partier.

Arbetsmiljöförhållandena är under all kritik. Många har inte ens handskar att arbeta i utan är hänvisade till att använda gamla strumpor på händerna. Det finns en arbetsmiljölagstiftning men kunskapen om lagen är låg liksom arbetsgivarnas vilja att följa den. Landet är också ett av de mest drabbade av hivsmitta. Några arbetsplatser har företagshälsovård och utdelning av bromsmediciner men det sker neddragningar i den verksamheten när landets ekonomi är nära konkurs.  

GS och Byggnads har därför beslutat att avsätta medel ut respektive solidaritetsfond för att stödja en två-årig kampanj för att förbättra medlemmarnas arbetsförhållanden. Förbunden i Swaziland, SAPAWU (lant, skog och trä), MQAWS(Byggnads) och CWUS (gruv) kommer att dela ut 10 000 arbetshandskar och samtidigt värva medlemmar.

Med fler medlemmar kommer förbunden att ställa krav på arbetsgivare att de anställda får arbetskläder och följer arbetsmiljölagen. Kampanjen innebär också att fler medlemmar får arbetsmiljöutbildning och information om hiv. Hiv informationen kopplas till att stärka kvinnornas ställning genom ett  utökat jämställdhetsarbete och satsning på fler förtroendevalda kvinnor.