Södra Afrika - arbetsmiljö & hälsa

Arbetarskydd och arbetsmiljö är viktiga frågor för fackliga organisationer i många länder runt om i världen. I södra Afrika har emellertid dessa frågor inte fått den uppmärksamhet som de bör ha.

I många länder finns en lagstiftning som behandlar arbetarskydd och arbetsmiljö, men tyvärr tillämpas den i väldigt liten utsträckning.

HIV/AIDS-epidemin har också blivit ett allvarligt hot mot ekonomin och arbetsplatsen. För att skapa bättre arbetsmiljö och arbetarskydd på arbetsplatserna syftar projektet till att utbilda skyddsombud på arbetsplatserna. Genom studiecirklar kan de vidare informera medlemmarna men även förhandla avtal och policys på arbetsplatserna som förhindrar exempelvis trakasserier och stigmatisering på grund av HIV-smitta.

Projektorganisationer är BWI samt filialer i Malawi, Mozambique, Sydafrika och Swaziland och Zimbabwe.