Globala ramavtal

I början av 2000-talet började flera globala fackföreningar sluta avtal med multinationella företag, det är ett så kallat globalt ramavtal. Detta är på ett direkt svar på globaliseringen av ekonomin.

För att kunna påverka arbetsvillkor i multinationella företag räcker inte längre nationella kollektiv avtal. Tanken är att de globala avtalen ska ställa upp villkor som aldrig får brytas inom en koncern oavsett vad i världen verksamheten bedrivs. Villkoren ska konkretiseras och kompletteras genom nationella avtal.

Avtalen kan ge stöd för anställda i länder med svag arbetsrätt. Avtalen motverkar även social dumping, det vill säga att det blir lönsamt för företag att flytta sin verksamhet till länder där arbetsvillkoren är sämre. Ibland omfattar även avtalen företagens alla underleverantörer.

Källa: LO-TCO Biståndsnämnd