Internationellt

Sidansvarig: Yngve Daoson

Som medlem i GS bidrar du genom ditt medlemskap och engagemang till bättre arbetsvillkor för arbetare i andra länder.

Vår övergripande målsättning med det internationella solidaritetsarbetet är att stödja medlemsvärvning och organisationsuppbyggnad för fler jämställda och oberoende fackliga organisationer i utvecklingsländer. Vårt fackliga åtagande har solidaritet som ledstjärna.