Internationellt

Sidansvarig: Yngve Daoson

Som medlem i GS bidrar du genom ditt medlemskap och engagemang till bättre arbetsvillkor för arbetare i andra länder.

Vår övergripande målsättning med det internationella solidaritetsarbetet är att stödja medlemsvärvning och organisationsuppbyggnad för fler jämställda och oberoende fackliga organisationer i utvecklingsländer. Vårt fackliga åtagande har solidaritet som ledstjärna.

 • Pågående projekt

  För att nå fackliga framgångar måste vi vara många och starka, från lokal till central nivå, och arbeta tillsammans över nationsgränserna. 

 • Tidigare projekt

  Här hittar du tidigare projekt som GS varit involverad i olika länder så som Chile, Indonesien, Sydostasien och Ghana. 

 • Olof Palmes Internationella Center

  GS är medlem i Palmecentret som arbetar i Olof Palmes anda för demokrati, mänskliga rättigheter, fred och social rättvisa.

 • Fairtrade

  GS stödjer Fairtrade, en oberoende certifiering med uttalat mål att motverka fattigdom och stärka människors inflytande och handlingskraft – med syfte att skapa förändring och utveckling.

 • Övrig information

  Här hittar du övrig information som rör GS internationella arbete.