Internationellt

Sidansvarig: Yngve Daoson

Som medlem i GS bidrar du genom ditt medlemskap och engagemang till bättre arbetsvillkor för arbetare i andra länder.

Vår övergripande målsättning med det internationella solidaritetsarbetet är att stödja medlemsvärvning och organisationsuppbyggnad för fler jämställda och oberoende fackliga organisationer i utvecklingsländer. Vårt fackliga åtagande har solidaritet som ledstjärna.

  • Pågående projekt

    För att nå fackliga framgångar måste vi vara många och starka, från lokal till central nivå, och arbeta tillsammans över nationsgränserna. 

  • Tidigare projekt

    Här hittar du tidigare projekt som GS varit involverad i olika länder så som Chile, Indonesien, Sydostasien och Ghana. 

  • Övrig information

    Här hittar du övrig information som rör GS internationella arbete.