Var med och påverka! Rösta i EU-valet den 26e maj

EU påverkar direkt eller indirekt 60% av besluten som fattas i kommun och landsting. Politikerna i Europaparlamentet har makten att påverka ditt arbetsliv, din fritid och din familj. Du har makten att påverka vem som för din talan! Nyttja din demokratiska rättighet - rösta den 26e maj!