Här växer framtiden

Sidansvarig: Linda Tillybs

I det nya klimatavtalet som undertecknades i Paris 2015 framhålls det hållbara skogsbruket som en nyckelfaktor i begränsandet av den globala uppvärmningen.

För GS branscher innebär det stora möjligheter att utveckla produkter som bidrar till ett bättre klimat och skapar sysselsättning. Det moderna industriella trähusbyggandet rymmer stor potential.

Träprodukter som är sprungna ur ett hållbart skogsbruk får självfallet en fördel i jämförelse med andra materialslag. Samtidigt kan den nya svenska trähusindustrin konkurrera på en internationell marknad och därmed skapa nya klimatsmarta jobb i svensk glesbygd.

Den fackliga utgångspunkten är given: Vi jobbar för att våra medlemmar ska få trygga, hållbara jobb med sjyssta villkor. Vi jobbar också för en värld där jordens resurser används på ett hållbart sätt. För GS rymmer klimatfrågan därför en svårslagen kombination av möjligheter! 

Per-Olof Sjöö, ordförande i GS

  • Därför ska Sverige bygga hus i trä

    Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet. Industriellt träbyggande innebär även andra fördelar som kortade byggtider och fler jobb i glesbygd.

  • Artiklar om träbyggnation

    Vill du läsa mer om industriellt träbyggande? Här finner du länkar till ett antal artiklar från tidningar som behandlat ämnet.