GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö Per-Olof Sjöö tillbakavisar bestämt TMF:s utspel om att Träindustriavtalet i det närmaste skulle vara färdigt.

Inga avtal är färdigförhandlade

Publicerad:

GS tillbakavisar de uppgifter som publicerats i en artikel i tidningen Arbetet, där TMF:s VD David Jonsson uttalar sig om att Träindustriavtalet i princip skulle vara klart. ”Det är högst olyckligt att TMF:s VD går ut och kommenterar på det här sättet. Förhandlingar pågår och vi har ännu ingen överenskommelse på Träindustriavtalet, inte heller på något annat avtalsområde”, säger GS förbundsordförande Per-Olof Sjöö.

Det är idag bara två dagar kvar till de första kollektivavtalen löper ut 31 mars, ett av dessa avtal är Träindustriavtalet. Slutförhandlingar mellan fack och arbetsgivare pågår för fullt och ännu finns flera frågor kvar att lösa. ”Vi har inte kommit till någon lösning gällande avsättning till deltidspension och inte heller när det kommer till LO-förbundens låglönesatsning. Därtill har vi inte heller enats om nivå för avtalsvärde och löneökningar”, förklarar Per-Olof Sjöö.

I artikeln i Arbetet säger TMF:s VD att parterna är ense om det mesta och går även in på en del detaljer kring ett eventuellt innehåll. ”Det tillhör spelets regler att inte kommentera en uppgörelse innan allt är klart. I framtiden förväntar vi oss att även TMF iakttar dessa spelregler”, avslutar Per-Olof Sjöö.