GS logga

Lönebud mottaget i avtalsrörelsen

Publicerad:

På söndagen 26 mars mottog GS och de övriga facken inom industrin hemställan med lönebud från de opartiska ordförandena. Svar ska lämnas under måndagseftermiddagen.

GS berörda förhandlingsdelegationer samlas under söndagskvällen för att diskutera igenom förslaget och förbereda ett svar till måndagseftermiddagen.

De berörda avtalen är skog, infomedia, träindustri, stoppmöbel, sågverk och förpackning. Dessa avtal löper ut 31 mars och målet är att nya avtal ska vara tecknade innan dess. Förhandlingsdelegationerna kommer att finnas redo under veckan som kommer.