På bild: Martin Linder, Unionen, Per-Olof Sjöö, GS-facket, Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Hans-Olof Nilsson, Livs. På bild: Martin Linder, Unionen, Per-Olof Sjöö, GS, Ulrika Lindstrand, Sveriges Ingenjörer, Hans-Olof Nilsson, Livs.

Förutsättningar för reallöneökning, ökad avsättning till deltidspension och låglönesatsning i industrins nya avtal

Publicerad:

GS och de andra parterna inom industrin accepterade idag Opo:s slutliga hemställan och nya treåriga kollektivavtal har därmed undertecknats. Förutsättningar för reallöneökning, ökad avsättning till deltidspension och låglönesatsning blir verklighet.

Det har varit tuffa förhandlingar in i det sista och inte förrän sent på torsdagskvällen fanns det en slutlig hemställan att ta ställning till för GS förhandlingsdelegationer.

Det totala avtalsvärdet landar på 6,5 procent med en löneökningstakt på 2 procent för varje år. 

”När det gäller löneökningens storlek är bedömningen att det ekonomiska läget är bättre nu än före den ekonomiska krisen. Det finns varken skäl att växla upp eller växla ned löneökningstakten”, säger Per-Olof Sjöö.

Utöver löneökningen innehåller avtalet även låglönesatsning för LO-förbunden samt avsättning till deltidspension om totalt 0,5 procent med fördelningen 0,2 procent 2017 och 0,3 procent 2019. Löneökningarna är på en balanserad nivå och ger förutsättningar för reallöneökningar.

”Jag tycker att vi har fått till en bra helhetsöverenskommelse och ett avtal med bra värde”, avslutar Per-Olof Sjöö.