Madelene Engman välkomnar beslutet om samordning. Foto: Lazze Öst

Beslut om LO-samordning i den kommande avtalsrörelsen

Publicerad:

LO:s representantskap beslutade idag om att gå fram med gemensamma krav i avtalsrörelsen 2017. Avtalskraven har en låglöneprofil där den internationellt konkurrens-utsatta sektorn skall vara lönekostnadsnormerande.

Låglönesatsningen innebär att de som har en månadslön under 24 000 får mer, något som kommer att komma alla förbunden till del. Majoriteten av de 600 000 medlemmar som berörs av satsningen är kvinnor, vilket även gör detta till en jämställdhetssatsning. För GS skulle en sådan modell gynna delar av flera olika yrkesgrupper.

-        Jag ser mycket positivt på LO-repets rekommendation till samordning, det stärker alla förbund att stå enade i avtalsrörelsen. Nu har vi att ta hem det här för att ta ett slutgiltigt beslut, säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS.

Nu ska LO:s beslut på remiss till samtliga förbund. GS kommer att behandla detta på Förbundsmötet i november, då även beslut om en eventuell samordning för Facken inom industrin ska tas.