David Johnsson, VD på TMF, Eva Glückman, förhandlingschef TMF, Madelene Engman, avtalsekreterare på GS och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande på GS vid dagens överlämning av avtalskrav. Foto: Sofia Wahlgren, Grafiska Företagen

Avtalskrav utväxlade mellan GS och motparter

Publicerad:

Tidigare idag överlämnades avtalsyrkanden mellan GS och motparterna Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Industriarbetsgivarna. Nu kliver avtalsrörelsen in i ett nytt skede där parterna efter årsskiftet påbörjar förhandlingar.

Utöver den tidigare kända plattformen för Facken inom industrin, med lönekrav på 2,8 % och lägst 672 kronor, överlämnades idag de avtalsyrkanden som arbetats fram av valda delegationer för Sågverksavtalet, Träindustriavtalet, Skogsavtalet, Infomediaavtalet, Förpackningsavtalet och Stoppmöbelindustriavtalet.

GS mottog även yrkanden från Trä- och Möbelföretagen, Grafiska Företagen, Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och Industriarbetsgivarna.  

- Arbetsgivarna uttrycker sig i ordalag som ”måttliga löneökningar och modernisering av avtalen”, låt oss tala klarspråk här: de vill kraftigt trappa ner på löneökningstakten och med modernisering menas fler tillfälliga och osäkra anställningar, lägre löner och oförutsägbara arbetstider. Det är näst intill ironiskt hur man kan kalla kraftiga försämringar i avtalen för en modernisering, när det tvärtom är en tillbakagång i utvecklingen, säger Madelene Engman, avtalssekreterare på GS.

GS yrkanden har fokus på tryggare och mindre flexibla anställningar och arbetstidsförläggning.

- Arbetsgivarna och vi har olika uppfattning om såväl sakfrågor som vilken verklighet vi lever i. För oss betyder en modernisering av avtalen rimliga löneökningar som följer industrins utveckling, lägstalöner som går att leva på och tryggare anställningar. Vi kan redan nu konstatera att det kommer bli en tuff avtalsrörelse, arbetsgivarna vill försämra på samtliga områden där vi vill förbättra. Det kommer att kräva mobilisering i vår organisation, stödet ute på arbetsplatserna kan vara avgörande för vilken framgång vi kommer att ha, avslutar Madelene Engman.

Efter årsskiftet inleds förhandlingarna med motparterna och målet är att nya kollektivavtal ska tecknas senast 31 mars 2017.