Madelene Engmang, avtalssekreterare GS

GS kommentar till LOs representantskap

Publicerad:

Idag (23/10-19) genomfördes LOs representantskap. På representantskapet beslutades bland annat hur förbunden ska förhålla sig till varandra under avtalsrörelsen 2020. GS var ett av 12 förbund (av 14 totalt) som ställde sig bakom LOs rekommendation till förbunden att samordna sig inför avtalsrörelsen 2020. Nedan kommenterar Madelene Engman beslutet och vad det innebär för GS i avtalsrörelsen:

Under ett antal månader har vi arbetat hårt med  frågan om hur förhandlingarna i Avtal 2020 ska bedrivas och vilka krav som ska ställas. Det finns enligt LOs stadgar tre alternativ:

  • gemensamma förhandlingar
  • samordnade förbundsförhandlingar
  • enskilda förbundsförhandlingar

Under åren som gått  har samtliga tre samverkansformer använts och senast i Avtal 2017 så genomfördes samordnade förbundsförhandlingar med fokus på en gemensam insamlingsmodell för individer med lön under 24000kr.

Det har under hela tiden funnit skarpa diskussioner kring vilka frågor som ska vara föremål för gemensamma krav och vilken lönemodell som ska användas för att komma närmare de gemensamma långsiktiga målen som vi har tagit beslut om i LOs styrelse.

Slutligen landade det i ett icke enhälligt förslag till LOs representantskap om att vi ska genomföra samordnade förhandlingar med samma insamlingsmodell som 2017 men med en brytpunkt på 26100 kronor.

Den för oss viktiga fråga, som även fanns med 2017,  att förbund med lågt löneläge inte ska behöva göra ensidiga avräkningar eller byta med försämrade villkor för att uppnå denna modells utfall finns fortsatt med.

Det finns också förslag på andra frågor som syftar till att komma till rätta med problem på arbetsmarknaden, tillexempel:

  • att en redovisning av avsättning till avtalspension och kompletterande premier ska redovisas på lönespecifikationerna
  • att det ska förbundsvis finnas stöd för att stärka skyddet mot sexuella trakasserier
  • att stärka arbetet med krav om arbetsanpassning och rehabilitering.

På representantskapet föreslogs också att ge LO mandat att inleda gemensamma förhandlingar kring de avtalsförsäkrings- och avtalspensionsfrågor som finns prioriterade sedan tidigare.

GS har haft siktet inställt på att få en samordning på plats som omfattar LOs samtliga 14 förbund och har i de forum vi finns i försökt vara kompromissvilliga och haft stor förståelse för de olika förbundens problemställningar. Detta har tyvärr inte gett det resultat vi hoppats på utan idag på representantskapet så röstade Kommunal nej till förslaget om samordnade förhandlingar med det innehåll som beskrivs ovan. Nu har samtliga förbund fram till den 6 december på sig att inkomma med sina beslut om det ska genomföras förhandlingar enligt förslaget. För GS räkning tar vi det beslutet på vårt förbundsmöte i november.

Vi arbetar nu vidare med att ta fram avtalsspecifika krav i våra utsedda delegationer samt att utarbeta en bra plattform inom vårt samarbete i FI.

 

Madelene Engman

Avtalssekreterare GS-facket