Facken inom industrin avvisar arbetsgivarbud

Publicerad:

Idag på morgonen så kom det plötsligt ett gemensamt bud från arbetsgivarna inom industrin. Budet innehåller en beskrivning av det avtalsvärde som de kan tänka sig. Deras bud innebär löneökningar om 1,4 % i årstakt och att de är beredda att träffa ett längre avtal som då skulle ha samma årstakt även för år två och tre.
De håller också fast vid sina förslag på förändringar i allmänna villkor som just nu förhandlas på respektive avtalsområde.

Vi har gemensamt inom Facken inom industrin besvarat vad vi tycker om deras bud. Vi kvarstår i vårt krav om 3 % löneökningar utifrån de motiv vi tidigare framfört och våra krav bygger på ett-årigt avtal men vi har alltid gjort den slutliga bedömningen om avtalsperiodens längd utifrån vad avtalet innehåller och vad värdet är.

Om man skall drista sig till att ge en egen kommentar kring arbetsgivarnas bud så var det trots allt något högre än vad jag hade anat. Tidigare avtalsrörelser så har de i detta läge lämnat nollbud eller nära noll i löneökningar. Vad det här verkligen betyder lär vi bli varse i en snar framtid.

Även om detta, jämfört historiska bud, är något högre så är det på tok för lågt.

Som ni alla kan förstå så är ju detta så klart en del av förhandlingen men deras inställning till vad industrin behöver blir ju än tydligare.
De vill ha rejält nedväxlade löneökningar i ett redan nedväxlat läge, de håller fast vid sina förslag om att ensidig flexibilitet i arbetstidsfrågor, minska möjligheter till ledighet i de system för ATF/ATK som finns, frysa eller sänka såväl ob-ersättningar som lägstlöner...

Ja listan kan göras lång och allt detta sammantaget gör att vi verkligen måste prata med våra arbetskamrater och medlemmar på andra arbetsplatser men också de som inte ännu inte hunnit bli medlemmar om vad som står på spel.


Det är vi tillsammans som kommer avgöra hur det här slutar.

Madelene Engman
Avtalssekreterare