Bild på Magnus Leoson, ansvarig ombudsman för Tidningsavtalet på GS Magnus Leoson, ansvarig ombudsman för Tidningsavtalet på GS

Tidningsavtalet klart

Publicerad:

Tidningsavtalet är nu undertecknat av parterna och innehåller alla de delar som GS avtalsdelegation prioriterat; låglönesatsning, deltidspension och begränsad möjlighet till så kallad hyvling.  

Avtalet är treårigt och innehåller alla de delar som avtalsdelegationen prioriterat. Avtalsvärdet, inklusive låglönesatsningen, är 6,6% med en årlig lönehöjning på 2%. Avsättning till deltidspension görs med 0,2% första året och 0,3% tredje året. Frågan om den så kallade hyvlingen, där arbetsgivaren har kunnat minska anställdas arbetstid och därmed lön från ena dagen till den andra, är löst med att en omställningstid införts motsvarande uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS).

Årets avtalsförhandling med Almega Mediaföretagen har präglats av arbetsgivarens syn på arbetstid och fackets inflytande över densamma. Det har framförts krav på total flexibilitet i arbetstidens förläggning utan lokal överenskommelse, något som varit otänkbart från GS sida. ”Det satt långt inne för Almega att ge upp detta och turerna har varit många. Nu är vi äntligen i mål och Tidningsdelegationen förtjänar ett stort tack för den vilja och det goda tålamod som uppvisats under den här utdragna avtalsrörelsen”, säger Magnus Leoson, ansvarig ombudman för Tidningsavtalet på GS.