Madelene Engman, avtalssekreterare på GS Madelene Engman, avtalssekreterare på GS

Tidningsavtalet – anställningstrygghet och hyvlingsfrågan står mot arbetsgivarnas krav på flexibla arbetstider

Publicerad:

Under måndagen utväxlades krav med Medieföretagen gällande Tidningsavtalet. Arbetsgivarnas viktigaste krav är som tidigare mer flexibilitet i arbetstidsförläggningen, vilket i klarspråk betyder att de fritt vill kunna anpassa de anställdas arbetstider efter hur det passar produktionen.

Arbetsgivarna hänvisar sina krav om mer flexibilitet i arbetstidsförläggningen till de olika behov som finns på grund av produktionen samt branschens överlevnadsförmåga. De vill kunna förlägga arbetstiden till olika delar av veckan, månaden samt  till olika delar av året. Full flexibilitet och helt produktivitetsstyrt utifrån deras företags behov.

GS menar att möjligheten att idag lokalt komma överens om olika former av arbetstid är stor och har precis som på andra avtalsområden svårt att se de problem som motparten beskriver. Det är givetvis otänkbart för oss att lämna över all makt över arbetstiden till arbetsgivarna, då det skulle kunna få oerhörda konsekvenser för våra medlemmars fritid och möjlighet att planera sina liv.

GS fokuserar på trygga anställningar

GS krav är, utöver de gemensamma kraven om en insamlingsmodell i enlighet med LO-samordningen, framför allt fokuserade på trygga anställningar. Vi vill komma till rätta med otrygga anställningar med utgångspunkt från begränsningar för hur länge det ska tillåtas att vara tidsbegränsat anställd. Utöver kraven kring trygga anställningar finns också behov av att reglera den så kallade "hyvlingen" som förekommer inom avtalsområdet. Vi har redan råkat ut för företag som, istället för att hantera frågan om minskad produktion med arbetsbrist, omreglerar medlemmarnas sysselsättningsgrad för att det fullt ut skall passa arbetsgivarnas behov. Vi anar oss till att det är frågorna om anställningstrygghet och hyvlingsfrågan som kommer stå mot arbetsgivarnas krav på flexibilitet i denna avtalsrörelse.

Vi kommer starta förhandlingarna i april och vi behöver organisera oss. Det är hög tid att rekrytera och mobilisera för kommande kraftmätning!

Madelene Engman, avlatssekreterare på GS