Pressmeddelande: Facken inom industrin säger nej till avtalsförslag

Publicerad:

Igår, söndagen den 26 mars mottog GS och de övriga facken inom industrin hemställan med lönebud från de opartiska ordförandena. Alldeles nyss lämnade Facken inom industrin över sitt svar och säger nej till avtalsförslaget. 

"Samtliga förbund inom Facken inom industrin avvisar idag den första hemställan som kom från de opartiska ordförandena (Opo) på söndagen den 26 mars. Det föreslagna avtalsvärdet är 5,9 procent, fördelat på tre år. 

Facken inom industrin skriver i sitt svar att hemställan saknar nödvändiga avsättningar till system för arbetstidsförkortning, deltidspension/flexpension och en låglönesatsning för LO- förbunden. Dessutom är avtalsvärdet för lågt. 

För att en slutgiltig hemställan ska kunna antas av Facken inom industrin behöver den innehålla lösningar på deltidspension samt en låglönesatsning. Dessutom behöver avtalsvärdet vara högre. Det gäller oavsett avtalsperiodens längd. 

Nu väntar slutförhandlingar och slutlig hemställan innan den 31 mars då nuvarande avtal löper ut". 

Du hittar även pressmeddelande på www.fackeninomindustrin.se.