Madelene Engman, avtalssekreterare på GS Madelene Engman, avtalssekreterare på GS

En lång och stökig avtalsrörelse

Publicerad:

Vi står nu inför en mängd lagda varsel om konflikt på arbetsmarknaden och har sannolikt fler att vänta. Framför allt Almega har svårt att acceptera det märke som är satt av industrin och vi kan konstatera att vi befinner oss i en lång och stökig avtalsrörelse. 

Trots att LO förbunden under hösten 2016 enades om en samordnad avtalsrörelse, som många gånger brukar innebära färre konflikter, så kan vi nu se motsatt effekt. Den fråga som LO-förbunden samordnade sig kring var den så kallade låglönesatsningen som skulle utverkas av de avtal inom industrin som löpte ut först. 

Den 31 mars träffades avtal inom Industrin som utöver ett avtalsvärde om 6,5 % också innehöll en låglönesatsning. Låglönesatsningen utformades som en insamlingsmodell i kronor och ören utifrån de lönemodeller som fanns i respektive avtalsområde.

Först ut efter Industrin var Handels och HRF. Båda förbunden tecknade efter förhandling, och för HRFs del varsel, avtal med sina motparter som förhöll sig till industrinormeringen och samordningen. Själva modellen med en krontalsinsamling för dem som tjänar under 24 000 kr gör att den faktiska kostnaden kan variera på avtalsområdena beroende på lönenivåer och lönespridning.

Efter att såväl HRF och Handels tecknat avtal trodde de flesta att den stora kampen över. Motparterna hade förhoppningvis förstått att LO-samordningen skulle hålla och att det nu skulle bli en "lugn" avtalsrörelse som rullade på utan komplikationer gällande löner i vilket fall.

Det har nu visat sig att framför allt Almega inte respekterar det märke som är satt av industrin utan kräver motvaluta för att acceptera lågelönesatsningen. Det har också visat sig att de motparter, inklusive GS motparter, som tecknat avtal inte heller fullt ut står upp för att märket är just 6,5% plus en låglönesatsning utan motvaluta.

Vi står nu inför en mängd lagda varsel om konflikt på arbetsmarknaden och har sannolikt fler att vänta. Det som kommer först är Fastighets varsel som träder ikraft måndagen den 8 maj om inte medlarna hittar en lösning innan. Fastighets har begärt stöd för sin konflikt och vi tittar på eventuella sympatiåtgärder. GS står tillsammans med ett enat LO bakom samtliga förbund som nu tvingas varsla och konflikta för att få det märke som Industrin har satt.

Utöver Fastighets så har även SEKO varslat om konflikt. Eftersom den gemensamma nämnaren där är Almega så väntar vi oss mer stök framgent då Almega konsekvent vägrar ta sin roll som arbetsmarknadspart på allvar. 

Det finns ett antal avtal kvar att förhandla för LO-förbunden där Almega är motpart och flera av de kvarvarande avtalen är i stort behov av den låglönesatsning som LO enats kring. Vi kan alltså förbereda oss och fortsatt vara beredda på en mycket stökig avtalsrörelse som kommer hålla på en bra bit in under sommarmånaderna, om inte längre. 

I den stund GS avtal och GS medlemmar blir påverkade kommer vi snarast möjligt informera ut om detta. 

Trots att vi tecknat avtal för stora delar av vår medlemskår så kan vi fortfarande dras in i arbetsgivarnas mycket oseriösa spel. GS tog på förbundsmötet beslut om att ingå i LO-samordningen. Vi gick in i den här avtalsrörelsen enade tillsammans och skall se till att gå ur den avtalsrörelsen - Tillsammans.

Madelene Engman, avtalssekreterare på GS