"En avtalsrörelse är ett av de bästa tillfällena att se till att vi organiserar oss ordentligt"

Publicerad:

Idag drar avtalsrörelsen igång inför 2017 och samtliga avtalsdelegationer är samlade för en gemensam avtalsupptakt.

GS nyvalda avtalssekreterare Madelene Engman håller i taktpinnen och inleder dagen: ”Enligt LO:s långsiktiga mål är fackets primära uppgift att via förhandlingar och avtal skapa bästa möjliga löne- och anställningsvillkor för sina medlemmar. Ni som sitter här idag är nominerade av era avdelningar och valda av förbundsmötet att företräda era medlemmar i den här primära fackliga uppgiften. Det här upplever jag är det absolut viktigaste och finaste uppdrag en förtroendevald kan ha, jag vet att många av er håller med.”

Ett 50-tal delegater har samlats från hela landet och representerar förbundets samtliga femton avdelningar, under eftermiddagen ska de för första gången samlas i sina delegationer för att planera arbetet framåt. Alla avdelningar har inkommit med avtalskrav som nu ska samordnas och prioriteras av respektive delegation.  

Madelene Engman avslutar sitt anförande med att lyfta vikten av en sammanhållen organisation. ”En avtalsrörelse är ett av de bästa tillfällena att se till att vi organiserar oss ordentligt. Det är viktigt att vi har med oss hela organisationen, det är inte bara vi här inne som ska vara insatta i vad som händer. Det är vår styrka, att vi har en hög organisationsgrad och är välorganiserade.”

Nu ser vi fram emot en spännande avtalsrörelse och önskar alla delegationer lycka till i sitt arbete!