Madelene Engman, avtalssekreterare på GS Madelene Engman, avtalssekreterare på GS

Avtalslöst tillstånd för Tidningsavtalet

Publicerad:

Tidningsavtalet löpte ut den 30 april vilket innebär att vi just nu befinner oss i ett avtalslöst tillstånd. Förhandlingar pågår dock fortfarande och beräknas vara avslutade under veckan. Om vi får till ett avtal eller tvingas varsla på området är fortfarande oklart.

De pågående förhandlingarna om allmänna villkor har ännu inte strandat och en ny förhandlingstid är utsatt till fredagen den 5 maj. Om vi får till ett avtal eller tvingas varsla på området är fortfarande oklart. De stora stötestenarna är bland annat förändringar gällande arbetstider från Almegas sida och från vårt håll samordningen inom LO gällande låglönesatsningen, frågor gällande omställningstid vid omreglerad sysselsättningsgrad (den så kallade hyvlingen) samt avsättning till delpension. Vi har även andra frågor av vikt som fortsatt processas i förhandlingar med Medieföretagen. 

Om vi inte inom kort får till ett avtal kommer Förbundsstyrelsen diskutera situationen och besluta om åtgärder i syfte att nå fram till ett nytt avtal med Almega Medieföretagen.

Trots att vi förra året tvingades varsla för att få till ett avtal så är det än mer stökigt i denna avtalsrörelse, framför allt för de förbund som har Almega som motpart. 

Rent generellt agerar Almega återigen som en mycket oseriös motpart och tvingar fram varsel från de fackliga organisationerna istället för förhandla i enlighet med den normering som vi inom industrin satte redan i slutet av mars.

Mer information om läget kommer så fort vi vet vilken väg Almega tvingar in oss på gällande Tidningsavtalet.

Madelene Engman, avtalssekreterare på GS